درباره شرکت بانی ساز

Banisazاین شرکت در سال 1380توسط جمعی از اعضای هیات علمی چند دانشگاه تاسیس گردیده است. حوزه فعالیت این شرکت فنآوری اطلاعات خصوصا حفاظت از اطلاعات رایانه ای می باشد. این شرکت دستی هم بر آموزش الکترونیکی دارد و در این راستا قدم های موثری در پیشبرد این نوع آموزش ها در کشور داشته است.
ثبات قدم و استمرار و پیگیری مجدانه در فعالیت ها، شرکت مهندسی بانی ساز را درزمره شرکتهای پیشرو فنآوری اطلاعات در کشور نموده است.
مانیتورینگ مداوم و پیوسته فعالیتهای ویروسی در کشور و اقدام سریع برای مقابله با آن باعث گردیده بسیاری از تهدیدات در همان ابتدای فعالیت بی اثر گشته و کاربران ایرانی را در مقابل آنها ایمن سازد.
افتخار 15 سال نمایندگی نرم افزار ضد ویروس دکتر وب از جمله اقداماتی است که شرکا جهت مقابله با تهدیدات رایانه ای انجام داده است و طی سالیان متمادی تجارب ارزنده ای در این حوزه از فنآوری اطلاعات کسب نموده است.