نسخه های ویژه موبایل

"Dr.Web for Android Light Version 9"

این محصول تنها شامل مازولهای ضد ویروس می باشد.

"Dr.Web for Android Light Version 9"

شامل مازولهای مختلفی مانند:  ضد ویروس، ضد هرزنامه، ضد سرقت و فیلترینگ ابری اینترنت.