محصول 'Dr.Web Desktop Security Suite'

کنترل و حفاظت متمرکز روی کلیه ایستگاه های کاری متصل به شبکه

محصول "DrWeb Desktop Security Suite" به منظور حفاظت از ایستگاه های کاری شبکه ارائه گردیده است. این محصول مجهز به بخشهای مختلف زیر است: (جهت دریافت جزییات بیشتر روی هر آیتم کلیک کنید)

Dr.Web Enterprise Security Suite