محصول 'Dr.Web Gateway Security Suite'

کنترل و حفاظت متمرکز روی کلیه سرورهای دروازه اینترنت (Gateway) متصل به شبکه