درخواست پروانه بهره برداری آزمایشی

کاربر گرامی، لطفا پرسشنامه زیر را با دقت و مرحله به مرحله تکمیل نموده و در نهایت آنرا برای واحد فروش ارسال نمایید.
تکمیل مواردی که با علامت * مشخص گردیده اند الزامی میباشد.

مشخصات محصول
مشخصات مشتری
تایید و ارسال
پایان
آیا نیاز به حفاظت از ایستگاه های کاری (غیر سرور) دارید؟
آیا نیاز به حفاظت از سرورها دارید؟  
آیا نیاز به حفاظت از سرورهای پست الکترونیک دارید؟  
آیا نیاز به حفاظت از سرورهای دروازه اینترنت دارید؟  
آیا نیاز به حفاظت از موبایلها و دستگاه های همراه دارید؟