ارسال فایل های مشکوک

کاربران گرامی شما می تواند در صورت مشکوک بودن به فایلها و یا پوشه های موجود در رایانه خود و عدم شناسایی آنها توسط نرم افزارهای امنیتی نورمن، آنها را جهت بررسی بیشتر و اطمینان از آلودگی و یا عدم الودگی برای واحد پشتیبانی این شرکت ارسال نمایید. این امر کمک می نماید تا در صورت محرز شدن آلودگی فایلهای مذکور کارشناسان این لابراتوار، با افزودن آنها به مخزن ویروس نرم افزار سایر کاربران و شبکه های استفاده کننده از خطر آلودگی در امان بمانند. بدین منظور خواهشمند است مراحل زیر را با دقت دنبال نمایید:

1- اگر فایل موردنظر دارای پسوند "exe" بود لازم است پسوند آن را بصورت "exe.vir" تغییر دهید.
2- پوشه ای با نام "Sample" ایجاد کرده و فایلهای موردنظر را درون آن قرار دهید سپس پوشه مذکور را با نرم افزارهای فشرده سازی مانند "WinZip"و یا  "WinRAR"با پسوند "ZIP" به همراه کلمه عبور "infected" فشرده نمایید. لازم به ذکر است در صورت فشرده سازی پوشه "Sample" با کلمه عبورغیر از "infected" نمونه مذکور توسط شرکت دکتر وب بررسی نخواهد شد.
3- اکنون پوشه فشرده شده را (Sample.zip) به آدرس s@drweb.ir و یا sample@drweb.ir ارسال نمایید.

لطفا در عنوان ایمیل (Subject) به منظور پیگیریهای بعدی و پاسخ گیری مناسب از فرمت (Sample-NO.xx) استفاده نمایید و در قسمت "xx" برای هریک از نمونه های ارسالی خود شماره ای را به ترتیب درج نمایید.به طور مثال اگر قصد دارید هشتمین فایل مشکوک را جهت بررسی ارسال کنید در عنوان ایمیل (Subject) مقدار "Sample-NO.08" را قرار دهید.
چنانچه از طرز عمل ویروس و یا فایل مشکوک ارسالی اطلاعی دارید آنرا در متن ایمیل ذکر نمایید.